Werkregels voor asielzoekers aangepast!

18 jan 24 | Nieuws

Op woensdag 29 november 2023 heeft de Raad van State een cruciaal oordeel geveld dat de regels voor asielzoekers die willen werken aanzienlijk verandert. De lang bestaande 24-weken-eis is door de Raad van State als in strijd met de Europese Opvangrichtlijn beoordeeld. 

Wat houdt deze verandering in?

  • Afschaffing van de 24-weken-eis: Het criterium van maximaal 24 weken werk per jaar voor asielzoekers is opgeheven, waardoor meer flexibiliteit ontstaat voor degenen van wie asielaanvragen langer dan zes maanden in behandeling zijn.

Voor meer inzichten over deze kwestie en hoe het de werkregels voor asielzoekers beïnvloedt, verwijzen we u graag naar dit artikel.

Hoe beïnvloedt dit uw organisatie?

Als werkgever of intermediair is het van belang op de hoogte te zijn van deze wijzigingen om uw beleid en praktijken in lijn te brengen met de actuele regelgeving. Deze aanpassingen bieden mogelijk nieuwe kansen en overwegingen bij het aannemen van personeel onder asielzoekers.

Heeft u verdere vragen over de verandering en uw organisatie? Neem contact op met CA Flexgroup! Wij denken graag met u mee.

Lees hier het complete artikel

Meer weten over onze dienstverlening?

Door onze krachten te bundelen met meerdere uitzendbureaus kunnen wij onze gezamenlijke kennis delen en de risico’s, voor de bij ons aangesloten uitzendondernemers, beperken. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de loonadministratie, contractbeheer en facturatie in eigen huis doen met vakkundig personeel. Hierdoor kan er snel geschakeld worden.

Ander nieuws

Bewust Veilig-dag 2023. Gezond en veilig werken

Bewust Veilig-dag 2023. Gezond en veilig werken

Op 27 maart vieren we de Bewust Veilig-dag. Een belangrijk evenement in diverse sectoren, met name in de bouw-, techniek-, infra- en onderhoudssector, waarbij het gaat om het verbeteren van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit jaarlijks terugkerende...

Lees meer
Uw rol als intermediair in diversiteit en inclusie

Uw rol als intermediair in diversiteit en inclusie

In de intermediaire sector nemen diversiteit en inclusie een bijzondere plek in. Als professioneel intermediair heeft u contact met zowel werkenden als opdrachtgevers, waardoor het cruciaal is om vooroordelen en discriminatie actief tegen te gaan. Hoe kunt u als...

Lees meer