Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ komt bij u langs

12 mrt 24 | Nieuws

In lijn met het wetsvoorstel ‘Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ voert de Nederlandse Arbeidsinspectie momenteel verkennende inspecties uit, ook bij uitzendbureaus. Zelfs NBBU-leden zullen in de nabije toekomst worden bezocht!

Wat houdt de controle in?

  • Beleid tegen discriminatie: De inspectie onderzoekt of een onderneming beschikt over een adequaat beleid dat gericht is op het weren van discriminerende verzoeken vanuit opdrachtgevers.
  • Implementatie van beleid: Daarnaast wordt beoordeeld of de onderneming dit anti-discriminatiebeleid daadwerkelijk heeft geïmplementeerd in de bedrijfsvoering.

Het wetsvoorstel is gericht op het bevorderen van gelijke kansen tijdens werving en selectie. Het benadrukt het belang van eerlijke en non-discriminerende praktijken binnen de uitzendbranche.

Voor gedetailleerde informatie over deze inspecties en hoe ze van invloed kunnen zijn op uw organisatie, kunt u deze pagina bezoeken.

En neem contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft bij het ontwikkelen en implementeren van beleid dat discriminatie tegengaat en uw organisatie in lijn brengt met de nieuwe wetgeving. Wij denken graag mee.

Meer weten over onze dienstverlening?

Door onze krachten te bundelen met meerdere uitzendbureaus kunnen wij onze gezamenlijke kennis delen en de risico’s, voor de bij ons aangesloten uitzendondernemers, beperken. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de loonadministratie, contractbeheer en facturatie in eigen huis doen met vakkundig personeel. Hierdoor kan er snel geschakeld worden.

Ander nieuws

Bewust Veilig-dag 2023. Gezond en veilig werken

Bewust Veilig-dag 2023. Gezond en veilig werken

Op 27 maart vieren we de Bewust Veilig-dag. Een belangrijk evenement in diverse sectoren, met name in de bouw-, techniek-, infra- en onderhoudssector, waarbij het gaat om het verbeteren van veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit jaarlijks terugkerende...

Lees meer
Uw rol als intermediair in diversiteit en inclusie

Uw rol als intermediair in diversiteit en inclusie

In de intermediaire sector nemen diversiteit en inclusie een bijzondere plek in. Als professioneel intermediair heeft u contact met zowel werkenden als opdrachtgevers, waardoor het cruciaal is om vooroordelen en discriminatie actief tegen te gaan. Hoe kunt u als...

Lees meer
Werkregels voor asielzoekers aangepast!

Werkregels voor asielzoekers aangepast!

Op woensdag 29 november 2023 heeft de Raad van State een cruciaal oordeel geveld dat de regels voor asielzoekers die willen werken aanzienlijk verandert. De lang bestaande 24-weken-eis is door de Raad van State als in strijd met de Europese Opvangrichtlijn...

Lees meer