Backoffice

Volledig ontzorgen van de bij ons aangesloten uitzendbureaus. Hoe fijn zou het zijn als je alle administratieve taken en werkgeversrisico’s kan uitbesteden, zoals: contract-, salarisadministratie, voorfinanciering van nettoloon, loonheffingen, pensioen & omzetbelasting, ZZP’ers op de juiste manier bemiddelen en het wegleggen van jouw debiteuren- en verzuimrisico.

Contract- en salarisadministratie

De bij ons aangesloten uitzendbureaus zijn gespecialiseerd in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Als er sprake is van een match is het van belang dat er juridisch juiste contracten worden opgesteld voor zowel de inlener als uitzendkracht. Vervolgens worden deze digitaal aangeboden en om dit proces te versnellen wordt dit digitaal ondertekend.

Het belang dat de inlenersbeloning op de juiste manier wordt toegepast moet niet worden onderschat. Bij de inschrijving van zowel de inlener als uitzendkracht maak je gebruik van onze cao-informatie die wij beschikbaar stellen. Ons systeem maakt het mogelijk om online declaraties te boeken en accorderen. Zowel de inlener als uitzendkracht kan gebruik maken van een eigen digitale omgeving.

Voorfinanciering

De voorfinanciering van lonen, loonheffingen, pensioen en omzetbelasting kan snel oplopen. Helemaal als de betaling van de inlener op zich laat wachten. Hierdoor kan je liquiditeit in de problemen komen. Doordat wij de complete voorfinanciering op ons nemen hoeven de bij ons aangesloten uitzendondernemingen zich daar geen zorgen over te maken.

 

Debiteurenrisico

Hoe vervelend is het als de inlener zijn betaalafspraken niet nakomt? Het debiteurenbeheer is vanaf nu niet langer jouw probleem, dit nemen wij van jou over. Naast het nabellen van debiteuren, op tijd versturen van de betalingsherinneringen en juiste dossiervorming heb je ook geen zorgen meer over het bijbehorende debiteurenrisico, dit risico dragen wij.

Bemiddeling ZZP’ers

Steeds meer uitzendondernemingen bemiddelen naast uitzendkrachten ook ZZP’ers. De bij ons aangesloten uitzendondernemingen houden zich vooral bezig met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wij verzorgen achter de schermen de betalingen, administratie, juridisch juiste contracten en voorkomen hiermee schijnzelfstandigheid.

Probeer je risico tot een minimum te beperken en geniet gegarandeerd van je marge. Wij nemen niet alleen het debiteurenbeheer over, maar dragen ook het debiteurenrisico. Met als bijkomend voordeel dat zowel de ZZP’er als de uitzendonderneming snel wordt betaald.

Verzuimbegeleiding

Wij begeleiden uitzendkrachten de eerste twee jaar bij ziekteverzuim. Onze intercedenten zijn proactief bij elke verzuimmelding en bij complexe verzuimvraagstukken maken wij gebruik van de kennis van een  Casemanagement organisatie en waar nodig maken wij gebruik van de providerboog van de gecertificeerde arbodienst waar wij bij zijn aangesloten.

Door de kennis van onze intercedenten, de samenwerking met de Casemanagement organisatie en gecertificeerde arbodienst worden onze verzuimdossiers professioneel opgepakt. Wij hebben samen met de bij ons aangesloten uitzendorganisaties één gezamenlijk doel: arbeidsongeschikte uitzendkrachten zo snel mogelijk laten re-integreren naar werk.