Certificeringen

Wanneer inleners nadenken over het inhuren van uitzendkrachten via een uitzendonderneming is certificering een belangrijk aandachtspunt. Wij raden inleners aan om te oriënteren op een uitzendonderneming dat de juiste certificeringen op zak heeft. Pas wanneer een uitzendonderneming de benodigde certificeringen in bezit heeft weten inleners zeker dat het écht goed is geregeld.

 

Vertrouwen is goed, controle is beter

CA Flex Group wordt periodiek door geaccrediteerde inspectie-instellingen gecontroleerd op de volgende certificeringen:

5

Nederlandse Norm (NEN) 4400-1

5

Stichting Normering Arbeid (SNA)

5

Veiligheid Checklist Uitzendkrachten (VCU)

5

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

Nederlandse Norm (NEN) 4400-1

Door NEN 4400-1 norm kan worden bepaald of een uitzendonderneming aan de verplichtingen voldoet. De uitzendonderneming met NEN 4400-1 wordt  beoordeeld op de volgende verplichtingen:

 • de identificatie van de onderneming;
 • de aangifte en afdracht van in Nederland verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 

Stichting Normering Arbeid (SNA)

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners te beperken. Uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener wordt beperkt.

Per 1 juli 2012 geldt er fiscale vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door het uitzendonderneming.

Veiligheid Checklist Uitzendkrachten (VCU)

VCU is bedoeld voor uitzendondernemingen die het belangrijk vinden dat uitzendkrachten veilig en gezond bij inleners kunnen werken. Onze intercedenten en leidinggevenden beschikken over een diploma veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden (VIL-VCU). Hiermee tonen wij aan dat de kennis over veiligheid, gezondheid en milieu beschikbaar is en op de juiste manier wordt toegepast.

Om in aanmerking te komen voor een VCU-certificaat moet het Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) management beheerssysteem voldoen aan de eisen die VCU hieraan stelt. VCU kijkt naar:

 • organisatie;
 • VGM-beleid;
 • vakopleiding, ervaring, VGM-opleiding en medische geschiktheid;
 • aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie;
 • ongevallen met verzuim;
 • bedrijfsgezondheidszorg.

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

Nederland kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken. Het is als ondernemer dus belangrijk zaken te doen met een intermediair die zich aan de regels houdt. NBBU-bureaus voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen:

 • Registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK)
  Heeft de intermediair met wie u samenwerkt geen juiste registratie? Dan riskeert u een forse boete. NBBU-leden zijn gecontroleerd op deze registratie.
 • Jaarlijkse kwaliteitscontrole
  De NBBU helpt bij deskundigheidsbevordering en controleert zijn leden op certificering en keurmerken.
 • Transparante zzp-intermediairs
  Zzp-intermediairs kunnen zich met dit keurmerk positief onderscheiden van andere dienstverleners. Opdrachtgevers en zzp’ers weten dankzij dit keurmerk dat ze kiezen voor bemiddelaars die hun dienstverlening goed hebben ingeregeld en daar transparant over zijn.