Samenwerken loont

Door onze krachten te bundelen met meerdere uitzendbureaus kunnen wij onze gezamenlijke kennis delen en de risico’s beperken. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de loonadministratie, contractbeheer en facturatie in eigen huis doen met vakkundig personeel. 

Met onze samenwerking hebben we verschillende expertises in huis gehaald die samen het beste resultaat leveren voor jouw uitzendbureau. Wij vinden het belangrijk dat er korte lijnen zijn en iedereen persoonlijke aandacht krijgt. 

Waarom krachten bundelen werkt?

Wij ontzorgen je niet alleen door het uitvoeren van jouw salarisadministratie, contractbeheer en facturatie. Wij bieden meer:

  • volledig geautomatiseerd uitzendproces door ons ERP-systeem;
  • uitvoering Wet Verbetering Poortwachter en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid;
  • toegang tot de online omgeving voor inleners, uitzendkrachten en intercedenten;
  • bemiddeling van ZZP’ers door juiste contracten, administratie en betalingen;
  • voorfinanciering van je marge, nettolonen, loonheffing en omzetbelasting;
  • certificeringen op orde voor het ter beschikking stellen van personeel;
  • Dragen van het debiteurenrisico en uitvoering van debiteurenbeheer.

De verantwoordelijkheden hebben we goed verdeeld. Hierdoor kan jij je bezighouden met het maken van de perfecte match tussen de ideale kandidaat en die uitdagende vacature.

Online omgeving

Jouw intercedenten verbinden met uitzendkrachten en inleners, dat is ons doel. Effectief samenwerken en communiceren speelt daarin een belangrijke rol.

Daarom zorgen wij dat je alles kunt regelen in één systeem; het digitaal uitwisselen van documenten zoals plaatsingsovereenkomsten, contracten, online declaraties boeken en accorderen, het doen van uitbetalingen conform de ABU-cao en het factureren van de inlener. Het gevolg? Je hebt controle over het volledige uitzendproces en voorkomt dubbel werk.

Onze specialiteiten

Geautomatiseerd proces

Automatiseer het volledige uitzendproces met ons ERP-systeem. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Ons systeem verbindt en automatiseert alle bedrijfsprocessen van jouw uitzendonderneming. Alle gegevens van alle verschillende activiteiten worden opgeslagen in één centrale database. Hierdoor zijn al onze processen in workflows geautomatiseerd.

Verzuimbegeleiding

Wij begeleiden de eerste twee jaar de uitzendkrachten bij ziekteverzuim. Door een intensieve samenwerking met zowel een casemanagement organisatie als een gecertificeerde arbodienst worden verzuimdossiers professioneel opgepakt en hebben wij als doel gesteld om arbeidsongeschikte medewerkers zo snel mogelijk terug te begeleiden naar werk.

Debiteurenrisico

Hoe vervelend is het als de inlener zijn betaalafspraken niet nakomt? Het debiteurenbeheer is vanaf nu niet langer jouw probleem, dit nemen wij van jou over. Naast het nabellen van debiteuren, op tijd versturen van betalingsherinneringen en juiste dossiervorming heb je ook geen zorgen meer over het bijbehorende debiteurenrisico, dit risico dragen wij.

Voorfinanciering

De voorfinanciering van lonen, loonheffingen, pensioen en omzetbelasting kan snel oplopen. Helemaal als de betaling van de inlener op zich laat wachten. Hierdoor kan je liquiditeit in de problemen komen. Doordat wij de complete voorfinanciering op ons nemen hoeven de bij ons aangesloten uitzendondernemingen zich daar geen zorgen meer over te maken.

Certificeringen

Wanneer inleners nadenken over het inhuren van uitzendkrachten via een uitzendonderneming is certificering een belangrijk aandachtspunt. Wij raden inleners aan om te oriënteren op een uitzendonderneming dat de juiste certificeringen op zak heeft. Pas wanneer een uitzendonderneming de benodigde certificeringen in bezit heeft  weten inleners zeker dat het écht goed is geregeld.

Bemiddeling ZZP’ers

Steeds meer uitzendondernemingen bemiddelen naast uitzendkrachten ook ZZP’ers. De bij ons aangesloten uitzendondernemingen houden zich vooral bezig met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wij verzorgen achter de schermen de betalingen, administratie, juridisch juiste contracten en voorkomen hiermee schijnzelfstandigheid.